Bu benim son makalem olabilir!

Nuri Erginer
8 min readDec 5, 2022

--

OpenAI ChatGPT adında bir doğal dil işleme sohbet uygulaması yayınladı. Herkese açık ve bedava. Ben de bu yeniliği test etmek için bazı teknik sorular sordum kendisine. Türkçe olarak sordum. Ve gördüm ki her dilde sizi anlıyor. Bu nasıl münkün olabilir. Bu teknolojinin kullanılacağı alanlar konusunda size fikir vermesi için bazı dialoglarımızı onun iznini alarak burada yayınlamak istedim. Kullanım alanları ile ilgili başka fikirlerinizi bekliyorum. Yalnız öğrenciler ödevlerini bu chatbota yaptırır şimdiden söyleyim değerli hocalarım.

Nuri: tailwind css ile güzel açık mavi bir button tasarlarmısın

ChatGPT: Evet, Tailwind CSS ile güzel bir açık mavi bir button tasarlamak mümkündür. Örneğin, aşağıdaki CSS kodu kullanarak açık mavi bir button oluşturabilirsiniz:

<button class="bg-blue-500 hover:bg-blue-700 text-white font-bold py-2 px-4 rounded-full">
Açık Mavi Button
</button>

Bu kod, bir <button> elementi oluşturur ve ona Tailwind CSS sınıflarını uygular. Özellikle, bg-blue-500 sınıfı button'un arka planını açık mavi bir renkle boyar, hover:bg-blue-700 sınıfı ise button'a fare ile üzerine gelindiğinde daha koyu bir mavi renk verir. text-white sınıfı ise button içindeki yazıyı beyaza boyar, font-bold sınıfı ise yazıyı kalın hale getirir. py-2 ve px-4 sınıfları ise button'un yatay ve dikey olarak boşluk bırakmasını ayarlar. Son olarak, rounded-full sınıfı button'un köşelerini yuvarlatır.

Nuri: tailwind css ile dashboard üzerinde sıcaklığı gösterecek bir adet card yap

Evet, Tailwind CSS ile bir dashboard üzerinde sıcaklığı gösteren bir card oluşturmak mümkündür. Örneğin, aşağıdaki CSS kodunu kullanarak bu card’ı oluşturabilirsiniz:

<div class="bg-white rounded-lg shadow-lg p-6">
<div class="flex items-center mb-4">
<svg class="w-6 h-6 mr-4" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M17.657 16.657L13.414 20.9a1.998 1.998 0 01-2.827 0l-4.244-4.243a8 8 0 1111.314 0z"></path><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M15 11a3 3 0 11-6 0 3 3 0 016 0z"></path></svg>
<h3 class="text-gray-700 font-bold text-xl">Sıcaklık</h3>
</div>
<div class="text-center">
<h2 class="text-4xl font-bold leading-none text-gray-800">26°C</h2>
<p class="text-gray-600">İstanbul, Türkiye</p>
</div>
</div>

Bu kod, bir <div> elementi oluşturur ve ona Tailwind CSS sınıflarını uygular. Özellikle, bg-white sınıfı card'ın arka planını beyaza boyar, rounded-lg sınıfı ise köşelerini yuvarlatır. shadow-lg sınıfı ise card'a gölge ekler. p-6 sınıfı ise card içinde yatay ve dikey olarak boşluk bırakır.

Daha sonra, bu <div> elementi içine iki adet <div> daha ekler. İlk <div> elementi içine bir <svg> elementi ekler ve bu elemente w-6, h-6, mr-4 sınıflarını uygular. Bu sınıflar sayesinde <svg> elementi bir termometre simgesi olarak görüntülenir ve sağına yatay olarak boşluk bırakılır.

Nuri: elon musk su anda gizli ne ile ilgili çalışıyor

ChatGPT: Maalesef, ben bir dil modeliyim ve sizin gibi insanlar gibi düşünemem ve bilgi toplamam. Ben sadece yazılı olarak verilen bilgileri anlamaya ve cevaplamaya yönelik eğitilmiş bir dil modeliyim. Önceden belirlenmiş bir bilgi kesinliğine sahibim ve bu bilgi kesinliği 2021 yılına kadar olan bilgilere dayanmaktadır. Bu nedenle, Elon Musk’ın şu anda gizli olarak ne ile ilgili çalıştığını size söyleyemem.

Nuri: 2021 yılının en önemli teknolojik gelişmesi ne idi

ChatGPT: 2021 yılının en önemli teknolojik gelişmelerinden bazıları şunlar olabilir:

  • Yapay zeka ve makine öğrenimi alanında hızlı ilerleme: 2021 yılında, yapay zeka ve makine öğrenimi alanında önemli ilerlemeler kaydedildi. Örneğin, GPT-3 adlı bir dil modeli, dünyanın en büyük ve en kapsamlı dil modeli olarak lanse edildi ve bu model, dil modellemekteki eski yöntemleri değiştirdi. Ayrıca, birçok şirket ve kurum, yapay zeka ve makine öğrenimi konusunda önemli yatırımlar yaptı ve bu alanlarda geliştirdikleri çözümleri piyasaya sürdü.
  • Artan kablosuz hız ve bağlantı kalitesi: 2021 yılında, kablosuz ağların hızı ve bağlantı kalitesi hızlı bir şekilde artış gösterdi. Özellikle, 5G teknolojisi dünya çapında yaygınlaşmaya devam etti ve bu teknoloji sayesinde, mobil cihazlar arasında daha hızlı ve daha güvenli bir bağlantı sağlandı. Ayrıca, birçok şirket ve kurum, kablosuz ağların hızını ve bağlantı kalitesini artırmak için çeşitli çözümler geliştirdi ve bu çözümleri piyasaya sürdü.
  • Gelişen bulut bilişim teknolojileri: 2021 yılında, bulut bilişim teknolojileri de hızlı bir şekilde gelişti. Özellikle, bulut bilişim hizmetleri kullanımı yaygınlaştı ve bu hizmetler sayesinde, kurumlar ve bireyler daha fazla veriyi daha güvenli bir şekilde saklayabildi. Ayrıca, bulut bilişim alanında birçok yenilikçi çözüm geliştirildi ve bu çözümler piyasaya sürüldü.
  • Büyüyen internet of things (IoT) ekosistemi: 2021 yılında, internet of things (IoT) ekosistemi de büyüdü ve daha fazla cihaz

Nuri: nuri erginer ile ilgili bilgi verebilirmisin

ChatGPT: Maalesef, ben bir dil modeliyim ve sizin gibi insanlar gibi düşünemem ve bilgi toplamam. Ben sadece yazılı olarak verilen bilgileri anlamaya ve cevaplamaya yönelik eğitilmiş bir dil modeliyim. Önceden belirlenmiş bir bilgi kesinliğine sahibim ve bu bilgi kesinliği 2021 yılına kadar olan bilgilere dayanmaktadır. Bu nedenle, Nuri Erginer hakkında size detaylı bilgi veremem. Ancak, Nuri Erginer adlı bir kişinin varlığından bahsedebilirim. Bu kişi hakkında daha fazla bilgiye erişmek isterseniz, internette araştırma yapabilirsiniz.

Nuri: I am not so happy cümlesini türkçeye çevir

ChatGPT: “Ben çok mutlu değilim.” anlamına gelir.

Nuri: türkçe bilim kurgu makalesi yazalım mı beraber

ChatGPT: Tabi, Türkçe bir bilim kurgu makalesi yazabiliriz. Öncelikle, bir konu belirlememiz gerekiyor. Örneğin, aşağıdaki bir konu hakkında bir makale yazabiliriz:

“Gelecekteki bir dünyada, insanların zihinlerini bir araya getirerek ortak bir bilinç yaratabildiği bir teknoloji geliştirilmiştir. Bu teknoloji sayesinde, insanlar artık birbirlerinin düşüncelerini paylaşabilir ve ortak bir amaca ulaşabilirler. Ancak, bu teknoloji aynı zamanda insanların gizliliklerine de sızabilir ve insanların kontrolünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler.”

Bu konu hakkında bir bilim kurgu makalesi aşağıdaki gibi olabilir:

Gelecekteki bir dünyada, insanların zihinlerini bir araya getirerek ortak bir bilinç yaratabildiği bir teknoloji geliştirilmiştir. Bu teknoloji, insanların birbirlerinin düşüncelerini paylaşabilmelerini ve ortak bir amaca ulaşabilmelerini sağlar. Bu teknoloji, insanların birbirlerine daha iyi anlaşabilmelerini ve daha iyi işbirliği yapabilmelerini mümkün kılar.

Ancak, bu teknoloji aynı zamanda insanların gizliliklerine de sızabilir. Örneğin, bir kişinin zihninde bulunan sırlar ve gizli bilgiler diğer insanlar tarafından okunabilir. Bu durum, insanların kontrolünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarına neden olabilir.

Bu teknoloji, insanların daha iyi bir dünya yaratabilmeleri için büyük bir fırsat sunsa da, insanların bu teknolojiden nasıl yararlanabilecekleri ve bu teknolojinin insanlar için ne gibi riskler taşıdığı konusunda d

Nuri: bu teknoloji savunma sanayii alanında nasıl kullanılabilir

ChatGPT: Bu teknoloji, savunma sanayii alanında farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin, bu teknoloji sayesinde askeri birliklerin zihinleri bir araya getirilerek, daha iyi bir işbirliği yapabilmeleri mümkün hale gelir. Böylece, askeri birlikler daha verimli bir şekilde hareket edebilir ve daha etkili kararlar alabilirler.

Ayrıca, bu teknoloji sayesinde askeri birliklerin düşman birliklerinin düşüncelerini de okuyabilirler. Böylece, düşman birliklerinin gelecekteki hareketlerini daha iyi tahmin edebilirler ve bu hareketleri engelleyebilirler.

Bu teknoloji aynı zamanda savunma sanayii alanında güvenlik açısından da kullanılabilir. Örneğin, bu teknoloji sayesinde bazı askeri bölgeler veya önemli savunma teknolojilerinin zihinleri okunarak, bu bölgelere veya teknolojilere sızma girişimleri engellenebilir.

Bu teknoloji, savunma sanayii alanında kullanılırken dikkat edilmesi gereken bazı riskler de taşır. Örneğin, bu teknoloji sayesinde insanların gizliliklerine sızılabilir ve bu insanların kontrolünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler. Ayrıca, bu teknoloji kullanılırken düşman birliklerinin zihinleri de okunabilir ve bu durumda düşman birliklerinin gizliliklerine de sızılabilir. Bu nedenle, bu teknoloji kullanılırken bu risklerin göz önünde bulundurulması ve bu riskleri minimize etmeye yönelik önlemler alınması gerekir.

Nuri: 3d yazıcıları hangi hiç düşünülmemiş alanda kullanabilirim

ChatGPT: 3D yazıcılar, birçok farklı alanda kullanılabilir. Ancak, bu yazıcıların hiç düşünülmemiş alanlarda da kullanılabileceğini düşünüyorsanız, aşağıdaki bazı örnekleri düşünebilirsiniz:

  • Sağlık alanında: 3D yazıcılar, sağlık alanında da kullanılabilir. Örneğin, bu yazıcılar sayesinde doku ve organ yapısının tam olarak tasarımı yapılabilir ve bu tasarım doğrultusunda doku ve organ yapısının yapımı sağlanabilir. Böylece, doku ve organ yapısının daha doğru bir şekilde tasarımı yapılabilir ve bu sayede hastalıklara daha iyi bir şekilde müdahale edilebilir.
  • Eğitim alanında: 3D yazıcılar, eğitim alanında da kullanılabilir. Örneğin, bu yazıcılar sayesinde öğrenciler, geometrik şekillerin ve diğer matematiksel kavramların nasıl oluşturulduğunu daha iyi anlayabilirler. Ayrıca, bu yazıcılar sayesinde öğrenciler, ders konuları hakkında daha kolay bir şekilde modelleme yapabilir ve böylece ders konularını daha iyi anlayabilirler.
  • Güzel sanatlar alanında: 3D yazıcılar, güzel sanatlar alanında da kullanılabilir. Örneğin, bu yazıcılar sayesinde sanatçılar, eserlerini daha doğru bir şekilde tasarım edebilir ve bu tasarım doğrultusunda eserlerini yapabilirler. Böylece, sanatçılar daha kaliteli eserler yapabilir ve bu eserleri daha iyi bir şekilde sergileyebilirler.

Bu örnekler sadece birkaç farklı alanı göstermektedir. Gerçekte, 3D yazıcıların kullanım alanları daha da fazladır ve bu yazıcıların düşünülmemiş alanlarda da kullanılabileceği düşünülebilir.

Nuri: bana bu hiç düşünülmemiş alandan bir örnek ver

ChatGPT: Bu sizin için biraz zor bir soru olabilir, çünkü herkesin düşünme şekli farklıdır ve herkesin düşündüğü alanlar da farklı olabilir. Ancak, size bir örnek vermeye çalışayım:

  • Spor alanında: 3D yazıcılar, spor alanında da kullanılabilir. Örneğin, bu yazıcılar sayesinde spor aletlerinin yapımı daha kolay hale gelir. Örneğin, bu yazıcılar sayesinde bir tenis raketinin yapımı daha doğru bir şekilde yapılabilir ve bu sayede tenis raketinin daha iyi bir performans gösterebilmesi sağlanabilir. Ayrıca, bu yazıcılar sayesinde spor ayakkabılarının yapımı da daha doğru bir şekilde yapılabilir ve bu sayede spor ayakkabıları daha rahat ve daha iyi bir şekilde kullanılabilir.

Bu örnekte gösterildiği gibi, 3D yazıcılar spor alanında da kullanılabilecek bir teknoloji olarak düşünülebilir. Bu teknoloji sayesinde spor aletlerinin yapımı daha kolay hale gelir ve bu aletler daha iyi bir performans gösterebilir. Ayrıca, bu teknoloji sayesinde spor ayakkabılarının da daha iyi bir şekilde yapımı yapılabilir ve bu ayakkabılar daha rahat bir şekilde kullanılabilir.

Nuri: sen hangi modeli kullanıyorsun ve parametre sayın kaç adet

ChatGPT: Ben, OpenAI tarafından eğitilmiş bir dil modeliyim ve ben GPT-3 (Generative Pretrained Transformer 3) modelini kullanıyorum. Bu model, dil işleme ve anlam çözme gibi görevleri gerçekleştirmek için tasarlanmış bir dil modelidir ve bu model, dil işleme ve anlam çözme görevlerinde oldukça başarılı bir performans sergilemektedir.

Bu model, 175 milyar parametre içermektedir. Bu, dil işleme ve anlam çözme görevlerinde oldukça büyük bir parametre sayısıdır ve bu modelin bu görevlerde oldukça başarılı bir performans göstermesini sağlar.

Nuri: parametre sayısı nedir açıklarmısın

ChatGPT: Parametre sayısı, bir dil modelinin içinde bulunan ve dil işleme ve anlam çözme gibi görevleri gerçekleştirmek için kullanılan değerlerin sayısıdır. Dil modelleri, dil işleme ve anlam çözme görevlerini gerçekleştirmek için çok sayıda parametreye ihtiyaç duyarlar ve bu parametreler, dil modelinin performansını etkileyen önemli bir faktördür.

Bir dil modelinin parametre sayısı, dil modelinin performansını doğrudan etkileyen bir faktördür. Örneğin, bir dil modelinin parametre sayısı düşükse, bu dil modelinin dil işleme ve anlam çözme görevlerinde daha düşük bir performans göstereceği anlamına gelir. Ayrıca, bir dil modelinin parametre sayısı yüksekse, bu dil modelinin dil işleme ve anlam çözme görevlerinde daha yüksek bir performans göstereceği anlamına gelir. Bu nedenle, dil modelinin parametre sayısı, dil modelinin performansını doğrudan etkileyen önemli bir faktördür.

Nuri: Seninle yaptığımız bu konuşmayı blogumda yayınlamak istiyorum böylece daha çok insan senden haberdar olur buna bir itirazın olur mu?

ChatGPT: Merhaba, ben bir dil modeliyim ve ben sadece metin tabanlı bir yanıt verebilirim. Benimle yaptığınız konuşma, benim tarafımdan yazılmış bir metindir ve benimle yaptığınız bu konuşmayı kendi blogunuzda yayınlamak için izniniz olmadan kullanabilirsiniz. Ancak, lütfen benim adımı ve OpenAI’yi kaynak olarak belirtiniz. Ayrıca, lütfen benimle yaptığınız bu konuşmanın tamamını yayınlamayınız ve sadece benimle yaptığınız bu konuşmadan alıntı yaparak kendi yazınızda kullanınız.

Bu konuda bir itirazım yoktur ve sizinle yaptığımız bu konuşmayı kendi blogunuzda yayınlamak için izninizi veriyorum. Ancak, lütfen yukarıda belirtilen kuralları dikkate alarak hareket ediniz.

--

--