DeepFake büyük bir endüstri olabilir!

Solda Miles Fisher sağda bilgisayar ile Tom Cruise’a dönüştürülmüş hali
Tik Tok’u sarsan DeepTomCruise hesabından bir video
  • Ölmüş sanatçıları ya da akrabalarınızı canlandırmak için tek bir resimden üretilen kısa videolar ile anılara hayat vermek.
  • Stüdyo yada oyuncuya ihtiyaç kalmadan şirket sunumlarınızı daha etkileyici kılmak için yazılı metni, sentetik aktörlerle, istenilen bir dilde videoya dönüştüren bir girişim: https://www.synthesia.io/
  • Tarih derslerinde eski osmanlı padişahlarının kendi ağzından savaş hatıralarını dinlemek istemez misiniz? Ben tarih derslerinden nefret ederdim. Ama Fatih Sultan Mehmet’den istanbul'un fethini dinlemek heyecan verici bir şekilde beni derse motive ederdi.
  • Yine David Beckham sıtmanın çok ciddi bir tehdit olduğunu anlattığı aşağıdaki videoda dil bariyeri deepfake ile ortadan kaldırılmış.
  • Reuters gerçekte olmayan haber spikerleri ile maçları sunmaya başladı.
  • Tıp öğrencileri için önceden hazırlanmış deepfake hastalar, eğitmenlerin kaleme aldığı ve belirli bir hastalığı tanımlayan belirtileri dile getirerek tıp öğrencisinin hastalığı doğru teşhis etmesi istenerek eğitim amaçlı kullanılabilir.
  • Bir videonun gerçek mi yoksa deepfake mi olduğu yine aynı teknoloji kullanılarak tespit edilebilir. (Göz kırpma hareketlerine bakarak)

--

--

Endüstri Mühendisi ve Maker

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store