DeepFake büyük bir endüstri olabilir!

Solda Miles Fisher sağda bilgisayar ile Tom Cruise’a dönüştürülmüş hali

Tom Cruise’u Tik Tok da görünce biraz üzüldüm. Yılların başarılı sanatçısının burada ne işi var diye düşündüm. Sonuçta Tik Tok sıradan insanların ünlüymüş hissini yaşadıkları bir ortamdı. Zaten ünlü birinin ilgiye ihtiyaç duyması gibi gelmişti bana. Ama gerçek Tom Cruise Tik Tok için tek bir video bile çekmemiş. Tekrar baktığımda, bu kullanıcının DeepTomCruise adı ile bilgisayar tarafından oluşturulan, gerçekte Tom’un hiç yer almadığı videoları paylaşan bir hesap olduğunu anladım.

Tik Tok’u sarsan DeepTomCruise hesabından bir video

İçerikler o kadar başarılı ki dikkatle baksanız bile bunun sahte olduğunu anlayamıyorsunuz. Büyük ihtimalle çok fazla emek ve bilgisayar gücünün bir örneği. Bu içeriklerin üreticisi Chris Ume. Tom Cruise’u gerçekte canlandıran kişi ise ona benzerliği ile bilinen oyuncu Miles Fisher. Yani bu ekip bu işe zaman ve para harcıyor. Tabii ki insanları kandırmak için değil. Bu çalışmaların bilgisayar ile yapıldığını her fırsatta dile getiren ekip bunu farkındalığı artırmak ve kendi kabiliyetlerini insanlarla paylaşmak için yaptıklarını söylüyorlar.

Çok yakın bir gelecekte ünlüler bu insanlarla çalışacak ve bir çok reklam filminde gerçekte yer almadan para kazanacaklar. Belki uzun metrajlı film bile yapılabilir. Ünlülerin yerine başkası ter dökerken onlar büyük ihtimal Karayiplerde koy koy geziyor olacaklar.

Politikacıları söylemedikleri sözleri söylerken ya da halkı yanıltacak tehlikeli sahtekarlık kullanımları dışında, bu teknoloji bence çok fazla gelecek vadediyor. İşte güzel kullanım alanlarından bazıları:

  • Ölmüş sanatçıları ya da akrabalarınızı canlandırmak için tek bir resimden üretilen kısa videolar ile anılara hayat vermek.
  • Stüdyo yada oyuncuya ihtiyaç kalmadan şirket sunumlarınızı daha etkileyici kılmak için yazılı metni, sentetik aktörlerle, istenilen bir dilde videoya dönüştüren bir girişim: https://www.synthesia.io/
  • Tarih derslerinde eski osmanlı padişahlarının kendi ağzından savaş hatıralarını dinlemek istemez misiniz? Ben tarih derslerinden nefret ederdim. Ama Fatih Sultan Mehmet’den istanbul'un fethini dinlemek heyecan verici bir şekilde beni derse motive ederdi.
  • Yine David Beckham sıtmanın çok ciddi bir tehdit olduğunu anlattığı aşağıdaki videoda dil bariyeri deepfake ile ortadan kaldırılmış.
  • Reuters gerçekte olmayan haber spikerleri ile maçları sunmaya başladı.
  • Tıp öğrencileri için önceden hazırlanmış deepfake hastalar, eğitmenlerin kaleme aldığı ve belirli bir hastalığı tanımlayan belirtileri dile getirerek tıp öğrencisinin hastalığı doğru teşhis etmesi istenerek eğitim amaçlı kullanılabilir.
  • Bir videonun gerçek mi yoksa deepfake mi olduğu yine aynı teknoloji kullanılarak tespit edilebilir. (Göz kırpma hareketlerine bakarak)

Film endüstrisi için çığır açacağı kesin olan bu teknolojide unutulmaması gereken oyunculuk sanatıdır. Bizler filmleri oyuncunun yüzü yerine sergilediği sanatı nedeni ile beğeniyoruz. Yüzleri değiştirmek ve bir filmi başka birisi oynuyormuş gibi yapmak teknoloji ile mümkün ama iyi bir oyuncunun bize geçirdiği hisleri dijitalleştirmek o kadar kolay olmayacaktır.

--

--

Endüstri Mühendisi ve Maker

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store