Sizin yerinize çalışan sistemler

Finansal piyasalar doğası gereği risklidir. Gerçek değeri olan ve küresel ekonomi ile ilişkili hisse senetlerinin aksine, kripto para birimleri ne yazık ki üretken varlıklar değildir ve içsel değerleri yoktur. Bu nedenle, kripto para birimlerine dahil olmayı planlıyorsanız çok muhafazakar olmalısınız; riskler oldukça büyük. Hükümetler tarafından yasadışı hale getirilebilir ve bu da kripto para birimlerinin değerlerinin çoğunu kaybetmesine neden olabilir. Bu gönderi yatırım tavsiyesi değildir, bu yüzden lütfen herhangi bir şeye yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapın.

--

--

Endüstri Mühendisi ve Maker

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store