Sokratik Yöntem ile Düşünme

Nuri Erginer
3 min readOct 19, 2022

Batı felsefi düşüncesinin kurucu babalarından biri olan Sokrates, duruşmadaydı.

Çoğu Atinalı, filozofu gençleri yozlaştırmak ve tanrılarını tanımayı
reddetmekle suçlayarak onun devletin tehlikeli bir düşmanı olduğuna inanıyordu.

Ama Sokrates’ten tüm cevaplara sahip olduğunu iddia ettiği için değil, çok fazla soru sorduğu için korkuluyordu.

--

--