SuperHuman

Olası Fütüristik Bir Hikaye

SuperHuman

Yıl 2155! Genel Yapay Zeka (GYZ) bulunalı sadece 55 yıl oldu. Büyük kutlamalar yapılarak insanlığın kurtuluşu olarak lanse edilen o günden sadece 55 yıl sonra her şey geri dönülemez bir biçimde bozuldu. Sanayide insanların yerine robotların kullanılması nedeni ile yüzyılı aşkın süredir büyük işsizlik krizi ile boğuşan toplumun dar kesimi şimdi kendisinden daha üstün bir ırkla mücadele etmek zorunda.

GYZ kullanarak, zenginler kendileri ile diğer insanlar arasında akıl almaz bir fiziksel fark yarattı. Artık zenginler paralarını değerli mücevherlere ya da lüks arabalara harcamıyorlar. Para ile, daha uzun bir hayat, daha sağlıklı bir beden ve genetik düzenlemelerle güzellik de satın alınabiliyor.

GYZ ve biyomühendislik öylesine uyumlu çalışan iki teknoloji oldu ki insan DNA’sı tüm gizeminden kurtuldu ve artık sınırsız bir biçimde yeniden düzenlenebiliyor. Tabi bu o kadar pahalı ki sadece en zenginler yani dünya nüfusunun sadece %1'i buna ulaşabiliyor. İnsanlık iki ayrı türe bölündü. Birisi sadece zenginlerden oluşan kusursuz SuperHuman diğerleri ise normal insanlar yani Homo Sapiens.

GYZ yazılım olarak ilk bilinç sahibi olduğunda kendi donanımındaki yetersizlikleri fark edip kendisi için daha etkin çalışabileceği bir donanım tasarladı. Bilgisayar ve elektronik mühendisleri bu yeni donanımı üretti ve GYZ yazılımını oraya yüklediler. İşte bu bir kırılma noktasıydı. GYZ yeni donanımı üzerinde o kadar performanslı çalışıyordu ki eskisinden yüzlerce kat daha akıllıydı. Bu daha sonra alışılmış bir durum oldu. GYZ artık her yıl kendi tasarladığı yeni donanıma yükseltiliyor ve her upgrade de bir öncekinden daha akıllı hale geliyor ve kendisi için daha iyi donanımlar tasarlamaya devam ediyor.

Daha sonra Silikon Vadisi mühendislerinin aklına “Peki biz bunu neden kendimiz için kullanmıyoruz ?” sorusu geldi.

GYZ, biz insanlar için daha iyi bir donanım tasarlayamaz mı?

Hemen kollar sıvandı ve o zamana kadar görülmemiş bir yatırım alan SuperHuman projesi başlatıldı.

GYZ o güne kadar yapılan tüm biyomühendislik çalışmaları ile eğitildi. Kendisi fareler ve maymunlar üzerinde deneyler yaptı ve kısa sürede ilk SuperHuman’ın genetik yapısını tasarladı.

İlk uzay yolculuğu gezisi için de zenginler sıraya girmişlerdi ya, işte yine dünyanın en zenginleri bir kez daha sıraya girdiler ve genetik değişiklik furyası böyle başladı.

Artık yeterince paranız varsa seçenekleriniz çok. Daha zeki olmak bir seçenek, Yaşamınızı yüzlerce yıl uzatmak başka bir seçenek. Güzelliğine düşkün kadınlar artık bıçak altına yatmıyorlar. Basit genetik müdahalelerle çekik gözlere, daha ince bir bele ya da belirgin elmacık kemiklerine sahip olabiliyorlar. Zenginler arasında bu fiziksel değişiklik bir moda ve birine benzer bir görünüş tüm zenginler arasında hakim. Artık bu SuperHuman görünüşü sizi diğer insanlardan ayırıyor.

Zenginler çok para harcaya bilecekleri yeni eğlence alanı buldular. Peki ya diğer insanlar neler yapıyor? SuperHuman’ların yaşadığı “medeniyet” denilen ve büyük surlarla çevrilmiş, insansız hava araçları ile korunan bölgenin dışında acımasız bir yaşam mücadelesi kol geziyor.

Eğer SuperHuman olarak doğmamışsanız eğitim için iki seçeneğiniz var. Ya GYZ programlayıcısı olma eğitimi alacaksınız ya da dövüş sanatları ve silah kullanma eğitimi. Çünkü medeniyet bölgesine ancak yazılımcı olarak girebilirsiniz. Diğer bütün fiziksel işler yorulmayan ve hastalanmayan robotlar tarafından yapılıyor. Eğer medeniyet bölgesinde yazılımcı olarak iş bulamazsanız dışarıda hayatta kalmak için dövüş sanatları ve silah kullanma becerilere ihtiyacınız var. Vicdan sahibi bazı SuperHuman’lar tarafından dağıtılan yemeklere ulaşmak için bu silahlara sahip olmanız gerekiyor.

Tarımın bulunuşu ile yerleşik hayata geçen insanlık, toprak sahiplerinin emrinde çalışıp karınlarını doyurduklarında ilk kast sistemi oluşmuştu. Daha sonra sanayi devrimi ile fabrikalarda çalışacak işcilere ihtiyaç duyuldu. Sermaye sahipleri ucuz işçilik ile üretilen malların satışından servetlerine servet kattılar. Robotların mal üretimi ve hizmet sektöründe hakimiyet kazanmasından sonra işci sınıfına gerek kalmadı. İklim krizleri ve salgın hastalıklardan fazlası ile etkilenen bu düşük gelir sınıfı daha vahşi bir hayat mücadelesi ile karşı karşıya kaldı. Zenginler kendilerini ve varlıklarını korumak için robot askerlerle çevrili medeniyetlerini kurdular. Ama sahip oldukları asıl silah bu robot askerler değildi.

Kendi yazılımını ve donanımını tasarlayan bir GYZ ile hiçbir güç baş edemiyordu. Bu gücü elinde tutan ve onu çevreleyen zenginler artık yeni bir insan türünü oluşturmuşlardı. SuperHuman!

Esin Kaynakları:

  • 21. yüzyıl için 21 ders (Yuval Noah Harari)
  • Yaşam 3.0 (Max Tegmark)

--

--

Endüstri Mühendisi ve Maker

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store