Tek Başına Ürün Tasarlamak ve Dünyaya Satmak — 1

Bulut Üretim Hizmetleri (Cloud Manufacturing )

Peki içinde bulunduğumuz yılların en büyük çağ değiştirici kırılımı ne olabilir?

Bence bu Üretimin Bulut Hizmetler Olarak Sunulması.

Peki ama üretimin bulut hizmeti olarak verilmesi nasıl oluyor?

Siz tasarımlarınızı üretim dosyaları olarak bir web sitesi aracılığı ile bulut üretim sağlayıcısına gönderiyorsunuz. O da gelen tüm talepleri birleştirerek daha maliyet etkin ve kaliteli bir üretim yaparak size fiziksel ürünleri gönderiyor. Siz üretim için;

  • Hiçbir makina teçhizat yatırımı
  • Onların boş kalmaması için planlama
  • Bakım onarım faaliyetleri
  • Kendi tasarım faaliyetlerinize odaklanabiliyor,
  • Ölçekli üretimin karlılığından faydalanıyor,
  • Kaliteden emin oluyorsunuz.

Tüm bu imkanlar son yılların bizlere sunduğu inanılmaz olanaklar. Asıl soru bunlardan nasıl helva yapılacağı.

Dünyanın herhangi bir yerinde iyi bir fikri olan ve temel tasarım kabiliyetlerine sahip bir kişi hiç bir yatırım yapmadan fikrini bulut üretim sistemlerini kullanarak hayata geçirip müşterilerine ulaştırabilir.

--

--

Endüstri Mühendisi ve Maker

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store